20140607_1935-59_038

Sielikkö - Kalmia procumbens

Sielikkö – Kalmia procumbens